WeWork Japan

  Giải pháp cho thuê văn phòng chuyên nghiệp

  • Tìm kiếm theo quy mô kinh doanh

  • Tìm kiếm theo mục đích sử dụng

  • Tìm kiếm theo loại văn phòng

  Tìm kiếm theo kế hoạch

  Tìm kiếm theo quy mô kinh doanh

  Tìm kiếm theo mục đích sử dụng

  Tìm kiếm theo loại văn phòng

  Tìm kiếm theo loại văn phòng

  Các giải pháp

  Văn phòng ảo

  Văn phòng ảo: 3 phương án cho từng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, giá chỉ từ 65 USD/tháng.


  Văn phòng chia sẻ

  Văn phòng chia sẻ: loại hình chia sẻ văn phòng làm việc chung, có chỗ ngồi cố định giá chỉ từ 257 USD~/tháng.


  Khu vực sử dụng chung

  Khu vực sử dụng chung: không gian làm việc chung, chia sẻ giữa các cá nhân/doanh nghiệp với nhau, giá
  chỉ 129 USD/tháng sử dụng.


  Văn phòng riêng

  Văn phòng riêng: văn phòng riêng từ 2 người trở lên, giá chỉ từ 700 USD/tháng


  Lợi ích của việc thuê văn phòng từ HANA Asia

  Giảm chi phí văn phòng ban đầu và chi phí vận hành

  Các chi phí ban đầu (chi phí thiết kế văn phòng, chi phí xây dựng nội thất, chi phí trùng tu) và chi phí vận hành (nước, chi phí điện nước, chi phí dọn dẹp) được giảm xuống đáng kể. Đặc biệt khi di dời và mở rộng vài năm một lần, hiệu quả giảm chi phí là rất lớn.

  Hình thức hợp đồng linh hoạt

  Hợp đồng có thể được thực hiện theo tháng hoặc theo số lượng người, do đó có thể đáp ứng linh hoạt việc mở rộng hoặc thu hẹp văn phòng chuyên dụng tại thời điểm khi số lượng người sử dụng hoặc tỷ lệ tham gia thay đổi.

  Cung cấp một môi trường nâng cao năng suất và động lực

  Ngoài tác dụng cải thiện động lực bằng không gian tinh tế, một môi trường cải thiện năng suất của nhân viên bằng cách sử dụng các địa điểm theo mục đích, chẳng hạn như văn phòng chuyên dụng, khu vực chung và bốt điện thoại.