WeWork Japan

    SỰ KIỆN KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP VĂN PHÒNG 06.06.2024

    Thời gian thấm thoát trôi mau, mới đó mà HANA Asia chúng mình đã tròn 5 tuổi rồi đó. Trong suốt thời gian vừa qua, chúng mình đã có cơ hội được gặp gỡ và hợp tác với nhiều Quý khách hàng thân thương. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập văn phòng lần … Read more