WeWork Japan

    Khu vực sử dụng chung là gì?

    Khu vực sử dụng chung có tên tiếng anh là “Co-working space” nghĩa là không gian làm việc chung, chia sẻ giữa các cá nhân/doanh nghiệp với nhau, mọi người được tự do thoải mái ngồi chỗ mình muốn và có thể tự do kết bạn với nhau. Bên cạnh đó, khi khách hàng sử … Read more