WeWork Japan

    Khi thuê văn phòng, khách hàng cần lưu ý điều gì để có được lợi ích tốt nhất?

    Khi thuê văn phòng, khách hàng cần lưu ý những gì để có được lợi ích tốt nhất? Phí thuê nhà: Đã bao gồm VAT hay chưa, trường hợp thuê miễn phí thì khoản đó đã bao gồm VAT hay chưa? Cơ sở vật chất bao gồm trong phí thuê: xác định xem các dịch … Read more