WeWork Japan

  Các tính năng của HANA Asia

  Cộng đồng

  Nơi có thể gặp gỡ, cùng nhau hợp tác và phát triển

  HANA Asia có nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, bao gồm các công ty lớn, công ty khởi nghiệp và công ty địa phương. Thông qua những sự kiện giao lưu phù hợp, chúng tôi thúc đẩy các cuộc gặp gỡ và giao lưu giữa các khách hàng với mong muốn tạo ra một cộng đồng nơi có thể cùng nhau hợp tác và phát triển.

  • Một nhóm cộng đồng để giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình

  • Kết nối các doanh nghiệp với nhau

  • Dịch vụ kết hợp kinh doanh

  • Các sự kiện đa dạng “Cùng Kết nối, cùng học hỏi và Cùng phát triển” của HANA Asia

  Một nhóm cộng đồng để giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình

  • Hỗ trợ dịch vụ công cộng

   Ngoài việc xử lý các công việc hàng ngày như chào khách, nhận thư, hỗ trợ khách hàng sử dụng các tính năng văn phòng, chúng tôi còn hỗ trợ xây dựng cộng đồng bằng cách xây dựng kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp.

  • Tạo một môi trường nơi bạn có thể thể hiện bản thân
   bằng sức mạnh của cộng đồng

   HANA Asia không chỉ là nơi kết nối giữa các công ty mà còn là nơi mỗi nhân viên của mỗi công ty có thể gặp gỡ một cộng đồng mới, phát triển và tìm thấy một nơi để thuộc về. Sự phát triển và hạnh phúc của nhân viên dẫn đến sự phát triển của toàn công ty.

  Kết nối các doanh nghiệp với nhau

  インスピレーションを与えるインテリアデザイン

  Sự kiện hàng tháng giúp kết nối các doanh nghiệp lại với nhau

  Kết nối và xây dựng các doanh nghiệp lại với nhau
  Từ các sự kiện mỗi tháng khách hàng sẽ có thể trao đổi thông tin với nhau, từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh để xây dựng cộng đồng khách thuê HANA Asia ngày càng vững mạnh.

  時代を牽引するオフィスインテリア

  Thông tin sự kiện

  計算された空間設計

  Tại HANA Asia, các sự kiện khác nhau được tổ chức hàng ngày, chẳng hạn như giới thiệu dịch vụ của các công ty cho thuê, các buổi học và sở thích. Bạn có thể kiểm tra các sự kiện dự kiến ​​tổ chức từ ứng dụng chuyên dụng và đăng ký tham gia.

  Dịch vụ kết hợp kinh doanh

  Là một dịch vụ kết nối các thành viên trong cộng đồng HANA Asia lại với nhau để họ làm quen, trao đổi và hợp tác với nhau để có thể giải quyết các vấn đề trong - ngoài ngành và các lĩnh vực khác (nếu cần).

  Đề xuất giải pháp
  Đề xuất các giải pháp liên quan trực tiếp đến các vấn đề
  Nền tảng trực tuyến
  Mọi thứ từ tư vấn đến giới thiệu và đối chiếu đều có thể hoàn thành trực tuyến
  Kết nối toàn quốc
  Bạn có thể kết nối với khách hàng toàn quốc thông qua sự giới thiệu của Các Khách Thuê
  Video không gian làm việc tại HANA Asia
  Đây là video giới thiệu cơ sở của HANA Asia. Bạn có thể xem video về không gian HANA Asia điển hình.

  Xem video

  Các sự kiện đa dạng “Cùng Kết nối, cùng học hỏi và Cùng phát triển” của HANA Asia

  • HANA Asia lập kế hoạch và tổ chức nhiều sự kiện khác nhau dựa trên sở thích của các thành viên trong cộng đồng Khách Thuê

   Bạn có thể tham gia các sự kiện hàng tháng của HANA Asia miễn phí.